Fara beint í efni

Jafnlaunastefna Rúmfatalagersins skal tryggja starfsfólki þau réttindi sem eru tilgreind í 19. grein jafnréttislaga nr. 10/2008.

Rúmfatalagerinn greiðir laun eftir umfangi starfa og tekur mið af þeim kröfum sem þau gera. Launaákvarðanir skulu vera rökstuddar, í samræmi við gildandi kjarasamninga og tryggja að sömu laun séu greidd fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Við ákvörðun launa skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað. Komi kynbundinn launamunur í ljós skal unnið að því að útrýma honum þannig að starfsfólk fái greitt fyrir störf sín út frá verðmæti þeirra óháð kyni. 

Til þess að framfylgja lögum um launajafnrétti skuldbindur Rúmfatalagerinn sig til að: 

  • Innleiða, skjalfesta og viðhalda með stöðugum umbótum jafnlaunastjórnunarkerfi í samræmi við kröfur staðalsins ÍST 85 og öðlast vottun í samræmi við lög 56/2017 um jafnlaunavottun. 
  • Framkvæma launagreiningu minnst einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og athuga hvort mælist munur á launum eftir kyni. 
  • Kynna fyrir starfsfólki helstu niðurstöður launagreiningar hvað varðar óútskýrðan kynbundinn launamun, nema persónuverndarhagsmunir mæli gegn því. 
  • Bregðast við frábrigðum með stöðugum umbótum og eftirliti 
  • Gera innri úttekt árlega. 
  • Skapa umgerð til að setja fram og rýna jafnlaunamarkmið árlega í rýni stjórnenda. 
  • Fylgja viðeigandi gildandi lögum, reglum og kjarasamningum á hverjum tíma. 
  • Kynna stefnuna fyrir starfsfólki og hafa hana aðgengilega á ytri vef.